Diefstalverzekering

Diefstal is tegenwoordig aan de orde van de dag of het nu gaat om een inbraak, waarbij naast kostbaarheden ook nog eens persoonlijke zaken kunnen verdwijnen of dat een winkel wordt overvallen en de dieven er met de buit van doorgaan. Er valt dan ook niet aan te ontkomen om een diefstalverzekering af te sluiten om in elk geval de financiële schade die geleden wordt als gevolg van de diefstal voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen. Een diefstalverzekering kan ook onderdeel uit maken van een ander soort verzekering, zoals hieronder duidelijk zal worden.

Diefstalverzekering als onderdeel van andere verzekering
Een diefstalverzekering maakt doorgaans vaak deel uit van een ander type verzekering. Hierbij kan er gedacht worden aan een inboedelverzekering, waarbij diefstal van goederen door middel van bijvoorbeeld inbraak onder de dekking valt van de inboedelverzekering. Er kan echter ook een specifieke verzekering worden afgesloten van bijvoorbeeld diefstal van kostbaarheden. In dat geval wordt in plaats van een diefstalverzekering ook wel gesproken van een kostbaarhedenverzekering.

Er zijn wat dat betreft dan ook allerlei variaties mogelijk op het gebied van diefstalverzekering. Zo geldt dat bijvoorbeeld ook voor diefstal van waardevolle goederen tijdens de vakantie, waarvoor niet een specifieke diefstalverzekering wordt afgesloten maar in plaats daarvan een reisverzekering, die een uitgebreidere dekking biedt dan alleen dekking tegen diefstal. Ook diefstal al uit een auto kan betrekking hebben op een reisverzekering als het voorval tijdens de reis heeft plaatsgevonden, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de accessoires in een auto apart mee te verzekeren op de polis van de autoverzekering.

Afsluiten van een diefstalverzekering
Voor het afsluiten van een diefstalverzekering zal er dan ook naar de aard van de dekking moeten worden gekeken om een goede keuze te kunnen maken. De consument kan bijvoorbeeld de goederen en kostbaarheden in de woning eenvoudig verzekering middels een inboedelverzekering en eventueel een extra kostbaarhedenverzekering. Op basis van de aard en doel van de dekking kan er dan een geschikte keuze worden gemaakt voor een diefstalverzekering. Een diefstalverzekering kan tenslotte ook nog worden afgesloten ter dekking van de diefstal van een fiets of bromfiets.

Kijk voor All Risk verzekeringen op onze homepage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *